Oferta

System kanalizacji zewnętrznej z PVC-U

Rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-U przeznaczone są do budowy systemów kanalizacji sanitarnych, deszczowych, przemysłowych i innych. Rury z wydłużonym kielichem są stosowane m.in na terenach objętych szkodami górniczymi, w budownictwie drogowym, itp

System kanalizacji zewnętrznej z PP

Rury i kształtki kanalizacyjne wykonane z polipropylenu przeznaczone są do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przemysłowej w trudnych warunkach.

System kanalizacji zewnętrznej z PP K2 – Kan

Rury K2-Kan przeznaczone są do budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej. Mają również zastosowanie w drogownictwie do wykonywania przepustów i odwodnień. Dzięki dużej odporności termicznej i chemicznej mogą być wykorzystywane do budowy bezciśnieniowych sieci przemysłowych.

System kanalizacji zewnętrznej z K2-Kan XXL

Odporność na ścieranie jest jedną z najważniejszych cech wyróżniającą rury PE z pośród innych materiałów stosowanych do budowy rurociągów. Dzięki swoim właściwościom rury K2-Kan XXL stosowane są do przesyłu ścieków pochodzących z wód opadowych zawierające znaczne ilości ostrego piasku i innych mediów o wysokiej ścieralności.

Studnie kanalizacyjne z PVC -U i PP

Studnie DIAMIR są przeznaczone do budowy grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych (sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych, przemysłowych) oraz drenażu.

System zagospodarowania wody deszczowej HYDRO-BOX

System HYDRO-BOX służy do rozsączania lub magazynowania wody deszczowej odprowadzanej z dachów budynków, tarasów, parkingów, ulic i innych powierzchni utwardzanych.

System Drenarski z PCV-U PE-HD i PP

System rur drenarskich korugowanych z PVC-U przeznaczony jest do odwadniania łąk i pól uprawnych, ochrony budynków przed wilgocią i naporem wody przenikającej z gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie ław fundamentowych i murów, oraz do odwadniania dróg.

BRAKUJE Drenaż ciężki z PP lub PE HD K2 – Dren

Rury i kształtki K2-Dren przeznaczone są do odwodnienia terenu o podwyższonych wymaganiach, a w szczególności przy budowie: autostrad, dróg, lotnisk, placów startowych, torowisk, wysypisk śmieci.

Rury osłonowe z PE HD K2 – Kabel

Rury K2-Kabel przeznaczone są do budowy kanalizacji kablowych (energetycznej, telefonicznej, sygnalizacyjnej i innych). Są wytrzymałe na ściskanie, odporne na uderzenia, przez co odpowiadają wszystkim wymaganiom dotyczącym techniki osłon kablowych.

Rury i kształtki ciśnieniowe do sieci wodociągowych z PVC-U

Rury i kształtki ciśnieniowe PVC-U są przeznaczone przede wszystkim do budowy sieci wodociągowych do przesyłania wody pitnej, ścieków kanalizacyjnych i innych mediów. Rury z wydłużonym kielichem są stosowane na terenach objętych szkodami górniczymi.

Rury i kształtki do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z PE 100, PE 100-RC

Rury ciśnieniowe z PE 100 i PE 100-RC przeznaczone są m.in. do budowy sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych oraz do transportu płynów agresywnych.

Rury i kształtki do sieci gazowych z PE 100 i PE 100-RC

Rury i kształtki segmentowe do rozprowadzania paliw gazowych. Surowcem do produkcji rur gazowych jest polietylen wysokiej gęstości (PE HD) klasy PE 100 i PE 100-RC.

System kanalizacji wewnętrznej PP – HT

System przeznaczony do montażu kanalizacji wewnętrznej np. w budownictwie mieszkaniowym jedno-i wielorodzinnym, biurach, pralniach, szpitalach, laboratoriach, jak również do budowy instalacji przemysłowych oraz w rolnictwie.

System rynnowy PVC -U „Karolina”

System rynnowy „Karolina” jest przekroju półokrągłego z klasycznym wywinięciem na zewnątrz od strony frontowej oraz do środka od ściany budynku